Villa Artemida - terapije s konji, jahanje za otroke, pocitnice za otroke, hotel za pse, praznovanje rojstnih dni, izleti za vrtce

TERAPIJE S POMOČJO KONJ

Terapije s pomočjo konj so namenjene vsem spektrom motenj ob čemer smo pozorni na možne kontraindikacije. Prav tako so namenjene otrokom katerih starši menijo, da bi jim tovrstne terapije koristile.
Pri terapijah s pomočjo konj ne gre zgolj samo za obravnavo motenj v razvoju pač pa tudi za terapije s področja psiholoških težav.

Terapije s pomočjo konj so torej primerne za:
1. Gluhe, naglušne
2. Slepe, slabovidne
3. Motnje hranjenja
4. Depresijo
5. Gibalno ovirane
6. Motnje v duševnem razvoju
7. Downov sindrom
8. Motnje vedenja in čustvovanja
9. Učne težave
10. Govorno - jezikovne motnje
11. Motnje pozornosti in koncentracije
12. Slaba samopodoba
13. Avtizem
14. ...zajemajo torej širok spekter težav

Glavna razlika med aktivnostmi in terapijami s pomočjo konj je v tem, da pri terapijah stremimo k določenemu cilju, medtem ko so aktivnosti brezciljno zasnovane.

Konj ima v terapijah vlogo soterapevta, bitja, ki se odziva in komunicira, ne obtožuje in se ne posmehuje, motivira, uči, navdihuje, pomaga pri upoštevanju pravil in omejitev...

Terapije s konji izvajamo na tleh in na konju. Praviloma terapij nikoli ne začnemo na konju, pač pa je uporabnik najprej deležen dela s konjem na tleh in ob konju, šele nato na konju. Pogosto se zgodi, da uporabniki sami nimajo želje ali pa imajo celo strah pred živaljo in tovrstno terapijo medtem ko so starši mnenja, da bi tovrstna terapija otroku koristila. V primeru strahu pred konjem uporabnika nikoli ne silimo na konja vendar mu damo na razpolago več časa in srečanj, da konja spozna in ga sprejme.

Pomembno za starše je dejstvo, da pri nas ne slepimo z obljubami o čudežnih ozdravitvah uporabnikov, smo pa zagovorniki dejstva, da terapije s konji pomagajo človeku pri napredku na več področjih in pri izboljšanju kvalitete življenja.

Predno v obravnavo vzamemo posameznega uporabnika, naredimo z njim in starši ali skrbniki uvodno diagnostiko, ki nam pomaga na poti do doseganja zastavljenih ciljev.

Zaželeno je, da uporabnik terapije obiskuje redno, to je vsaj enkrat tedensko.

Terapije izvajamo individualno ali za skupine uporabnikov.

Zaželeno je, da so starši in spremljevalci uporabnikov v času terapij odsotni, saj delo le tako poteka nemoteno, le tako se uporabnik lahko osredotoči na konja in terapevta. Izkušnje kažejo, da prisotnost staršev in spremljevalcev v času izvajanja terapij moti pozornost uporabnika na ali ob konju.

V času izvajanja terapij se lahko kot starš ali spremljevalec sprehodite v bližnji okolici (narava, gozd, travniki) ali si preprosto vzamete čas za oddih na našem dvorišču.

Čas trajanja posameznih terapij variira glede na zmožnost koncentracije in motiviranosti posameznika.

>> Cenik terapije s pomočjo konj

Vila Artemida - hotel za pse, terapije s konji, jahanje za otroke, pocitnice za otroke
HOTEL ZA PSE

  OBISKI

© URŠA RANGUS 2015

Webdesign za rejce cernohubova.com